[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

  
รายการข่าวกิจกรรม    

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 2561
( 4/ต.ค./2561 )
            โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ ลดป......

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
( 3/ต.ค./2561 )
......

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
( 24/พ.ค./2561 )
......

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกิจกรรมทำเสวี่ยนที่ศาลากลางจังหวัด
( 8/พ.ค./2561 )
......

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่
( 13/เม.ย./2561 )
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อรักษาประเพณอันงดงาม ......

โครงการอบรมศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
( 9/มี.ค./2561 )
......

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
( 12/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ......

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณ 2561
( 7/ก.พ./2561 )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/ประชุมคณะกรรมการกองทุน/การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ......

โครงการขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ......

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2559
( 14/พ.ย./2560 )
ในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ......

งานกีฬาตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 (15 มีนาคม 2559)
( 14/พ.ย./2560 )
กีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน ......
กำลังแสดงหน้า : 1/1 [Total 11 Gallery]
<< 1 >>


ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.