[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

  
รายการข่าวกิจกรรม    

รอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( 24/ส.ค./2562 )
เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ......

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
( 15/ส.ค./2562 )
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ......

อบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน
( 8/ส.ค./2562 )
          เทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพ......

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
( 6/ส.ค./2562 )
          เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา จัด......

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)
( 6/ส.ค./2562 )
         ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน......

โครงการปลูกหญ้าแฝก
( 6/ส.ค./2562 )
     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิ......

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน
( 24/ก.ค./2562 )
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ......

กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่
( 23/ก.ค./2562 )
              อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , เทศบาลตำบล......

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
( 22/ก.ค./2562 )
        เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก......

ร่วมถวายเทียนพรรษาและโครงการบวชป่าชุมชน
( 12/ก.ค./2562 )
          เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ท่านผอ.พร้อมคณะครู นักเรียน แ......

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
( 8/ก.ค./2562 )
เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ สถานลานบุญวัดดอนศิลา "เปิดใจแล้วเรียนรู้วัฒธรรม และประเพณี......

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
( 27/มิ.ย./2562 )
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก แน......

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
( 10/มิ.ย./2562 )
         เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกับ อสม.ตำบลศรีโพธิ์เงิน รพสต.ศรีโพธิ์เง......

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
( 24/พ.ค./2562 )
        ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของช......

พระใหญ่วัดดอนศิลา
( 18/เม.ย./2562 )
       สาธุกับทางเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่ได้นำน้ำมารดมีฉีดทั่ววัดดอนศิลา ล้างฟ......
กำลังแสดงหน้า : 1/3 -> [Total 31 Gallery]
<< 1 2 3 >>


ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.