[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

  
รายการข่าวกิจกรรม    
>> โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 2561 ( 4/ต.ค./2561 )

     

            โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ ลดปัญหาขยะล้นโลก โดยจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการขยะมูลฝอย (ตามหลัก 3Rs) และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
(4/ต.ค./2561)
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.