[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
17/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

16/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
14/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ

15/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม

ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม

5/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย

4/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

28/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศการออกประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการออกประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

27/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

27/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2561

21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

6/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ ม.2

ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ ม.2

30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน ม.7

ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน ม.7

29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้

29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล

30/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01

1/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01

20/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า

การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า

19/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายห้วยขอน ม. 7 บ้านร่องบงใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายห้วยขอน ม. 7 บ้านร่องบงใต้

19/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายร่องเต้อ ม. 2 บ้านศรีมงคล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายร่องเต้อ ม. 2 บ้านศรีมงคล


กำลังแสดงหน้า : 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.