[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
2/พ.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2/พ.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

26/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

26/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน กันยายน 2561

สขร. เดือน กันยายน 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน สิงหาคม 2561

สขร. เดือน สิงหาคม 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน กรกฏาคม 2561

สขร. เดือน กรกฏาคม 2561

11/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง

11/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน มิถุนายน 61

สขร. เดือน มิถุนายน 61

11/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน พฤษภาคม 61

สขร. เดือน พฤษภาคม 61

11/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือนเมษายน 61

สขร. เดือนเมษายน 61

11/ต.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน มีนาคม 61

สขร. เดือน มีนาคม 61

12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

16/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

12/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง

10/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

10/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2

9/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7

ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7


กำลังแสดงหน้า : 1/3 ->
<< 1 2 3 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.