[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

12/ก.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3

16/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

12/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง

10/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

10/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2

9/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7

ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7

9/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ราคากลาง ปปช. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

ราคากลาง ปปช. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

2/ก.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21/พ.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2561

24/เม.ย./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

29/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

28/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

27/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

6/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 สายศาลาเอนกประสงค์

-

5/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
โครงการเทลาน คสล. หน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

โครงการเทลาน คสล. หน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

5/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

5/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ฌาปณสถานตำบลศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ฌาปณสถานตำบลศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5

5/มี.ค./2561 : ข่าวกองคลัง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสวย พรหมชาติ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสวย พรหมชาติ


กำลังแสดงหน้า : 1/2 ->
<< 1 2 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.