[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
  
ประเภท: คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : แบบ ปอ.2
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 469
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 [เปิดไฟล์เอกสารแนบ]

แบบ ปอ.2

คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล [ข่าวทั้งหมด]

      กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2561 21/พ.ย./2560
      แบบ ปอ.3 19/พ.ย./2558
      แบบ ปอ.1 19/พ.ย./2558
      แบบ ปส. 19/พ.ย./2558
      แบบ ปอ.2 19/พ.ย./2558
      แผนการตรวจสอบภายใน 19/พ.ย./2558
      ผลการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 19/พ.ย./2558
      ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2559 7/ต.ค./2558
      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 7/ต.ค./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 7/ต.ค./2558
      รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559 1/ต.ค./2558
      รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปี 2559 1/ต.ค./2558
      รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2559 1/ต.ค./2558
      รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2559 1/ต.ค./2558
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 1/ต.ค./2558ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.