เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม "บทบาทเด็กและเยาวชนตำบลศรีโพธิ์เงิน" (10 ม.ค. 2563)
ภาพข่าว

         เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกับโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา จัดทำโครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรมบทบาทเด็กและเยาวชนตำบลศรีโพธิ์เงิน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ เวทีการแสดงโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานในวันนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 170

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม