เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) (7 มี.ค. 2563)
ภาพข่าว

         วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล จิตอาสา และประชาชนในตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 315

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม