เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว (17 มี.ค. 2563)
ภาพข่าว

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้วในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน จำนวน 4 จุด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 329

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม