ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน (15 พ.ย. 2562)

        โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดทำแนวเขตไฟป่า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- 3 แยกด่านช้าง ถึงแยกห้วยลุงแบน
- แยกห้วยลุงแบน ถึงทางขึ้นดงปู่หมื่น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 42
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.