ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) (15 พ.ย. 2562)

กิจกรรม Kick off รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 36
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.