ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง (15 พ.ย. 2562)

        ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศภายในตำบลศรีโพธิ์เงิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการพ่นละอองน้ำด้วยเช่นกันทุกวัน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 38
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.