ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (15 พ.ย. 2562)

           กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้าง กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 41
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.