ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (15 พ.ย. 2562)

        เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมกับ อสม.ตำบลศรีโพธิ์เงิน รพสต.ศรีโพธิ์เงิน จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 25
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.