ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเทียนพรรษา และโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (15 พ.ย. 2562)

      เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ท่านผอ.พร้อมคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมถวายเทียนพรรษา และโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 38
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.