ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (15 พ.ย. 2562)

          เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอำเภอป่าแดด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 35
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.