ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) (15 พ.ย. 2562)

            ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ณ อ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ี 1 ตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 26
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.