ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" (15 พ.ย. 2562)

           เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" และกิจกรรม "1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ อ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 36
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.