ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (16 พ.ย. 2562)

เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 33
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.