ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร (16 พ.ย. 2562)

            เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอป่าแดด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองทุกแห่ง และจิตอาสาตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 36
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.