ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63 (22 พ.ย. 2562)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.