เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย (15 เม.ย. 2563)
ภาพข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 174