เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การตรวจการก่อสร้างศาลาในป่าสุสานตำบลศรีโพธิ์เงิน (15 ก.ค. 2563)
ภาพข่าว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสถาพร  แสนเผ่า ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินออกตรวจและควบคุมงานก่อสร้างศาลาในบริเวณป่าสุสานตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 144

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม