เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดเทอม (17 ก.ค. 2563)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำเครื่องหมายในการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 172