1. สขร. เดือนมกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 2  
 2. (Last Open : 18 ก.พ. 2563)
 3. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 21  
 4. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 5. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 29  
 6. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 21  
 8. (Last Open : 20 ก.พ. 2563)
 9. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 27  
 10. (Last Open : 18 ก.พ. 2563)
 11. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 27  
 12. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 13. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 23  
 14. (Last Open : 20 ก.พ. 2563)
 15. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 39  
 16. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 17. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 31  
 18. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 19. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 29  
 20. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 21. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 35  
 22. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 23. สขร. เดือน กันยายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 26  
 24. (Last Open : 4 ก.พ. 2563)
 25. สขร. เดือน สิงหาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 30  
 26. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 27. สขร. เดือน กรกฎาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 28  
 28. (Last Open : 11 ก.พ. 2563)
 29. สขร. เดือน มิถุนายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 28  
 30. (Last Open : 18 ก.พ. 2563)
 31. สขร. เดือน พฤษภาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 36  
 32. (Last Open : 11 ก.พ. 2563)
 33. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  || 17 ก.ย. 2562 : อ่าน 28  
 34. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 35. ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  || 16 ก.ย. 2562 : อ่าน 35  
 36. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 37. ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ  || 14 ส.ค. 2562 : อ่าน 18  
 38. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 39. ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม  || 15 ก.ค. 2562 : อ่าน 23  
 40. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 41. วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย  || 5 ก.ค. 2562 : อ่าน 21  
 42. (Last Open : 18 ก.พ. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.