1. สขร. เดือน มกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 3  
 2. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 3. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 17  
 4. (Last Open : 18 ก.พ. 2563)
 5. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 24  
 6. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 22  
 8. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 9. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 25  
 10. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 11. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 30  
 12. (Last Open : 19 ก.พ. 2563)
 13. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 22  
 14. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 15. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 27  
 16. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 17. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 29  
 18. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 19. สขร. เดือน เมษายน 2562  || 23 พ.ค. 2562 : อ่าน 30  
 20. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 21. สขร. เดือน มีนาคม 62  || 30 เม.ย. 2562 : อ่าน 39  
 22. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 23. สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562  || 21 มี.ค. 2562 : อ่าน 27  
 24. (Last Open : 16 ก.พ. 2563)
 25. สขร. เดือน มกราคม 2562  || 12 มี.ค. 2562 : อ่าน 34  
 26. (Last Open : 15 ก.พ. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.