ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่ (15 พ.ย. 2562)

         อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , เทศบาลตำบล ศรีโพธิ์เงิน และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่และกิจกรรมจิตอาสา ในวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 25
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.