ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (16 พ.ย. 2562)

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 58
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.