เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกและมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (17 ก.ค. 2563)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกและมาตรการรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 172