ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (16 พ.ย. 2562)
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร (16 พ.ย. 2562)
เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (16 พ.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งที่ 4/2562 (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่ (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (15 พ.ย. 2562)
ร่วมถวายเทียนพรรษา และโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (15 พ.ย. 2562)
พระใหญ่วัดดอนศิลา ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (15 พ.ย. 2562)
ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง (15 พ.ย. 2562)
รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) (15 พ.ย. 2562)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน (15 พ.ย. 2562)
 
 


visitors stats
สถิติการเข้าชม

world map hits counter
Map Counter


follow Us :

Contact Us :

  ฝ่าย กระทู้ โพสต์ล่าสุด วันที่ปรับปรุง
ร้องเรียนฝ่ายบริหาร 4 กระทู้ทดสอบ post จาก admin 3(Post by : admin 11/06/2019)
ร้องเรียนสำนักปลัดเทศบาล 1 กระทู้ทดสอบรายการหัวข้อที่ 2(Post by : Takechi 05/28/2019)
ร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 1 กระทู้รายการที่ 1(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองคลัง 1 กระทู้ทดสอบกองคลัง(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองศึกษา 0 กระทู้
ร้องเรียนกองช่าง 0 กระทู้
ร้องเรียนทั่วไป 1 กระทู้ทดสอบ post จาก admin 4(Post by : admin 11/06/2019)
ร้องเรียน :


ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.