[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 

  
รายการข่าวกิจกรรม    
>> โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ( 6/ส.ค./2562 )

     

         ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ณ อ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ี 1 ตำบลศรีโพธิ์เงิน

  
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
(6/ส.ค./2562)
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.