ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (15 พ.ย. 2562)

          เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก แนวคิดและคำขวัญ " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 37
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.