ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน (15 พ.ย. 2562)

           เทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแผงลอย ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านชำ ในชุมชน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 34
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.