1. ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 56  
 2. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 34  
 4. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 5. เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 31  
 6. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 7. กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 36  
 8. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 9. กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 32  
 10. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 11. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 33  
 12. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 13. กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 23  
 14. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 15. กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 31  
 16. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 17. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งที่ 4/2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 42  
 18. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 19. กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 23  
 20. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 21. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 35  
 22. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 23. ร่วมถวายเทียนพรรษา และโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 36  
 24. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 25. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 32  
 26. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 27. กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 35  
 28. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 29. กิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 23  
 30. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 31. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 39  
 32. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 33. พระใหญ่วัดดอนศิลา ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 39  
 34. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 35. ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 36  
 36. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 37. รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 34  
 38. (Last Open : 17 ก.พ. 2563)
 39. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 39  
 40. (Last Open : 16 ก.พ. 2563)
 41. ฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 15  
 42. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 43. การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 16  
 44. (Last Open : 11 ก.พ. 2563)
 45. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 3 วัน  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 17  
 46. (Last Open : 11 ก.พ. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.