เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงินให้สัมภาษณ์นักศึกษา (14 ก.พ. 2563)
ภาพข่าว

             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสิทธิราช บำเหน็ด นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ให้สัมภาษณ์แก่ นายอรรถวาทิน ทองใบ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง นโยบายเพื่อการพัฒนา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 452

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม