เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า (22 ม.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า ในบริเวณเขตป่าตำบลศรีโพธิ์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 336

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม