เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบสิ่งของบริโภคให้ผู้กักตัวโควิด-19 (25 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้มอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้กักตัวเชื้อโควิด-19 หมูที่ 8 จำนวน 1 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 297