เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 (16 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

~เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลศรีโพธิ์เงิน  ได้ดำเนินการโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี  2564 ในวันที่  16 กรกฏาคม 2564  ณ  บริเวณพระธาตุขุนน้ำ  หมู่ที่  6 ตำบลศรีโพธิ์เงิน  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 251

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม