เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (19 ส.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดการประชุมคณกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 295

ภาพกิจกรรมรวม