เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (15 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

~เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2564  ในวันที่  9  กรกฏาคม  2564  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 218

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม