เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (1 มี.ค. 2565)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  นายณัฐพล  ปันเงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ดำเนินการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 294