เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (21 ก.พ. 2563)
ภาพข่าว

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 495

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม