เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว (15 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

~เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว ในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันพุธ ที่ 14  กรกฏาคม 2564 ณ บริเวณลำห้วยม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1  และบริเวณลำห้วยขอน หมู่ที่  8

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 379

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม