เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (13 พ.ค. 2563)
ภาพข่าว

        เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เปิดคลังอาหารชุมชนตำบลศรีโพธิ์้เงินและได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะแจกจ่ายให้ประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในการนี้ได้จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันสิ่งของแก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 456

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม