Your Image
แจกหน้ากากอนามัยทำความสะอาดตลาด (30 มี.ค. 2563)
ภาพข่าว

         เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนในตำบล และล้างทำความสะอาดตลาดในตำบล เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 683

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::