เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (20 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจรัญ  ยามี นายกเทศษมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลฯ ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ญ กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้พื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าหรือกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 258

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม