เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ (11 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากไฟฟ้าแสงสว่างริมทางชำรุด และอาจส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่  โดยหน่วยงานได้มอบกองช่าง ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วในทุกๆจุด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 128

ภาพกิจกรรมรวม