เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบวชป่าชุม (7 ก.พ. 2565)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดอโยนาราม ม.8 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เทศบาลตำศรีโพธิ์เงิน ดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน ดำเนินโครงการโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอป่าแดด 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 240