Your Image
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2566 (25 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อฝึกอบรมและซักซ้อมเตรียมในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ และระงับอัคคีที่อาจเกิดขึ้นในอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของประชาชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 48

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::