เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (30 มี.ค. 2565)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดสันกองพัฒนาราม ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 278