เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ (20 ก.ค. 2563)
ภาพข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลป่าแดดเพื่อทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้อาคารสำนักงานเพื่อป้องกันอันตรายและการเกิดความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 574

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม